ZOJ 2112. Dynamic Rankings

Brief description:

给定一个长度为 N 的已知序列 A[i] (1≤i≤N),要求动态维护 M 次以下操作:
1、Q a b k 查询 A[a], A[a+1], A[a+2], …, A[b] (1≤a≤b≤N) 中,第 k 小的数。(Start From 1 …
2、C x y 修改 A[x] 的值为 y。
( .. N ≤ 50, 000 .. M ≤ 10, 000 .. 保证 A[i] 在任何中间时刻的绝对值都不超过 10^9 ..)

ゆっくり読んでください …